In Somalië

ANTIPIRATERIJMISSIES

Al eeuwenlang vormen piraten een gevaar voor handelsschepen over de hele wereld. Vanaf 2005 neemt piraterij voor de kust van het Oost-Afrikaanse land Somalië steeds meer toe. Droogte, burgeroorlogen en een door buitenlandse vissers leeggeviste zee veroorzaken extreme armoede onder de Somaliërs. Als uitweg kiezen velen voor piraterij. Gewapende Somalische piraten kapen schepen en nemen de bemanning in gijzeling om miljoenen losgeld te kunnen eisen.

Om deze piraterij te bestrijden vinden sinds 2008 diverse internationale militaire operaties plaats, waar ook de Nederlandse marine aan deelneemt. Mariniers leveren hieraan een belangrijke bijdrage. De aanpak blijkt succesvol. Het kapen van schepen komt er bijna niet meer voor.

Piraterij_Somalie_Expo_Mariniersmuseum
Marsof_Mariniersmuseum
Antipiraterij_Mariniersmuseum

Inzet mariniers

Mariniers van de Maritime Special Operations Forces (MARSOF) worden ingezet om met onderscheppingsvaartuigen vermeende piratenboten aan te houden en te doorzoeken. Ook kunnen zij met behulp van helikopters gekaapte schepen ontzetten. Een andere vorm van bescherming is het plaatsen van een groep gewapende mariniers aan boord van handelsschepen, de Vessel Protection Detachments. Deze mariniers varen mee op het deel van de route waar piraten actief zijn en weten zo kapingen te voorkomen.

Mini-expositie
In de mini-expositie wordt het verhaal van de piraterij in Somalië aan de hand van voorwerpen die in beslag werden genomen van twee kanten belicht. Een bijzonder object van een antipiraterij-actie is een Skiff, die werd gebruikt door piraten voor de kust van Somalië. In dit bootje kan je een film bekijken over hoe piraten te werk gaan bij het kapen van schepen. Op een groot scherm wordt een spannende boarding-actie van de mariniers getoond en natuurlijk ontbreekt ook de uitrusting van een marinier tijdens deze actie niet.

Neem plaats

Amfibievoertuig

Centrale blikvanger op de tweede verdieping is de BandVagen 206 (BV-206), een militair rupsvoertuig dat door het Korps Mariniers wordt gebruikt als ‘all terrain carrier’. Dit voertuig is uitermate geschikt om te kunnen worden ingezet bij extreme weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld in de diepe sneeuw in Noorwegen. Het voertuig is toegankelijk voor bezoekers.

Meer informatie
BV206_dilemmaprogramma_Mariniersmuseum
Amfibisch_mariniers_strand_Mariniersmuseum-1-scaled