DE WERELD VAN MARINIERS EN MARINIERS IN DE WERELD

  • Meidagen 1940

  • Ga mee op missie

  • Majoor Maas vertelt

  • Ga het dak op

Tentoonstelling

Helden

Moed, beleid en trouw. Mensen die hun eigenbelang opzij zetten om anderen te helpen noemen we vaak helden.  Alexander de Grote, Hanny Schaft, Achilles, Spiderman, zorgmedewerkers en André Hazes sr. worden vaak helden genoemd.

Maar wat is nu eigenlijk een held? Aan welke criteria moet iemand voldoen om de eretitel ‘held’ te mogen dragen? In de tentoonstelling Helden worden mogelijke kanshebbers voor de titel held langs de meetlat van moed, beleid en trouw gelegd.

Meer informatie

Mini-expositie

ANTIPIRATERIJMISSIES IN SOMALIË

Vanaf 2005 neemt piraterij voor de kust van het Oost-Afrikaanse land Somalië steeds meer toe. Droogte, burgeroorlogen en een door buitenlandse vissers leeggeviste zee veroorzaken extreme armoede onder de Somaliërs.

Om deze piraterij te bestrijden vinden sinds 2008 diverse internationale militaire operaties plaats, waar ook de Nederlandse marine aan deelneemt. Deze mini-expositie biedt inzicht in wat piraterij is en hoe mariniers hiertegen worden ingezet.

Meer informatie
Marsof_Mariniersmuseum Antipiraterij_Mariniersmuseum Piraterij_Somalie_Expo_Mariniersmuseum

Tentoonstelling

Meidagen 1940

In de tentoonstelling Meidagen 1940 ervaart de bezoeker de aanloop naar het bombardement vanuit het oogpunt van de mariniers. Door middel van een interactieve maquette, ondersteund door beeldmateriaal en dagboekfragmenten, wordt per dag de strijd van de mariniers in de stad uitgelegd.

Meer informatie
Frits Nieuwenhuijsen

Amfibievoertuig

DE BV-206

De BandVagn 206 is een militair rupsvoertuig dat zowel op land als in het water kan opereren. Het voertuig werd bijvoorbeeld ingezet voor gewondentransport en goederenvervoer in onder andere Cambodja, Bosnië, Haïti, Eritrea en Irak.

Kruip achterin en doe het dilemmaspel: wat zou jij beslissen?

Bedwing de hindernisbaan