WEBSITE

Het Mariniersmuseum, onderdeel van Stichting Koninklijke Defensiemusea, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Het Mariniersmuseum alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de  informatie via internet alsmede technische storingen. De website maakt gebruik van cookies. Zie voor meer informatie onze cookieverklaring.

PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruik van cookies kunnen uw persoonsgegevens worden verzameld. Voor meer informatie over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens verwijzen wij naar onze privacyverklaring.

AUTEURSRECHT

De inhoud van deze website is beschermd op grond van de auteurswet. Tenzij toegestaan op grond van de Nederlandse wet, is het niet toegestaan om (enig deel van) de website te openbaren of te verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Mariniersmuseum of verwante organisaties (Stichting Koninklijke Defensiemusea, Marinemuseum, Nationaal Militair Museum, Marechausseemuseum)

© Stichting Koninklijke Defensiemusea