Gijzeling provinciehuis Assen

Polygoon journaal 1978 - Beeld&Geluid

Tien maanden na de dramatische beschieting van de gekaapte trein in De Punt

BBE-M inzet Assen - Maart 1978

In de ochtend van maandag 13 maart 1978 vielen om kwart over tien drie Zuid-Molukkers het provinciehuis van Drenthe in Assen binnen. Diverse aanwezigen, waaronder de commissaris van de Koningin Tineke Schilthuis, wisten zich te redden door naar buiten te springen. In totaal werden 16 vrouwen en 55 mannen gegijzeld. Iedereen werd verzameld op de eerste verdieping, waar een Zuid-Molukse vlag voor de ramen werd opgehangen.

De gijzelnemers stelden de volgende eisen met als ultimatum dinsdag 14 maart, 14.00 uur:

  1. Vrijlating van 21 Zuid-Molukse gevangenen die gearresteerd zijn na eerdere acties in Nederland.
  2. Een bus, vrije aftocht per vliegtuig met een aantal gijzelaars, bestemming onbekend.

Het was ernst!

Dat het ernst was bleek uit het feit dat Ko de Groot een uur na het begin van de gijzeling voor een raam werd gezet en doorzeefd. Bovendien werd er een passant in zijn buik geschoten. De gijzelnemers waren bereid om meer gijzelaars te doden waardoor ingrijpen noodzakelijk was. Net als bij eerdere acties van Zuid-Molukkers werd de Bijzondere Bijstandseenheid van het Korps Mariniers ingeschakeld om deze taak uit te voeren.

Het verstrijken van het ultimatum

Kort na het verstrijken van het ultimatum viel de BBE met twee pelotons binnen. Na een vuurgevecht gaven de gijzelnemers zich over. De BBE-ers waren net op tijd met hun actie; de Molukkers stonden op het punt om twee gijzelaars, Jakob Trip en Daan Huizinga, te executeren.

Het eerste peloton van de BBE had zich de nacht tevoren, gebruikmakend van de duisternis, al verplaatst naar de fietsenstalling vlak voor het provinciehuis om in staat te zijn bij een escalatie direct een interventie uit te voeren. Het tweede peloton hield zich op bij de Keuringsdienst van Waren. Nadat het codewoord voor de aanval was ontvangen, verplaatsen de twee pelotons vanuit hun uitgangsposities direct via de hoofdingang naar de kantoortuin op de eerste verdieping, de kamer van de commissaris van de Koningin en de overige ruimtes in het gebouw.

Tijdens de bevrijdingsactie raakte Trip gewond door een of meer kogels die de terroristen af vuurden. Hij overleed enkele weken later aan die verwondingen. Drie maanden later werden de drie gijzelnemers ieder tot een celstraf van 15 jaar veroordeeld.