Bijzondere Bijstandseenheid (BBE)

Begin jaren zeventig vonden verschillende terroristische aanslagen plaats met in het bijzonder het gijzelingsdrama tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München. Naar aanleiding hiervan stelde de regering zich de vraag of Nederland de middelen had adequaat te reageren als zoiets zich in Nederland ook zou voordoen.

Anti -Terreur

Naar aanleiding van de terreurbrief van 1973 van de toenmalige minister-president Biesheuvel werden speciale eenheden opgericht: de BBE. Onderverdeeld in de BBE-Politie (BBE-P), de BBE-Krijgsmacht (BBE-K) en de BBE-M – Mariniers. Zij waren bedoeld als close combat unit.

Het samengaan van militaire en politie-eenheden in één en dezelfde BBE was bij aanvang flink wennen vanwege de cultuurverschillen. Belangrijk om te weten over het functioneren van de BBE is dat zij bij het uitoefenen van haar taak vielen onder gezag van de minister van Justitie en niet onder de minister van Defensie.

Uitdagende start

Generaal-majoor b.d. R. Spiekerman van Weezelenburg toenmalig kapitein werd in 1973 ontboden door hoofd van de afdeling operaties luitenant-kolonel Lourens op het hoofdkwartier in Rotterdam. Daar kreeg zijn compagnie de neventaak antiterreur toegewezen met de mededelingen om er met niemand over te praten!

Dit was lastig omdat hij er zelf weinig over wist plus in het begin waren de middelen voor deze eenheden bijzonder primitief.  Zo konden zij geen speciale vuurwapens bestellen, omdat deze niet op de standaard bestellijst van Defensie stonden en droeg de BBE-M in eerste instantie de afgedankte kogelwerende vesten van het Amerikaanse leger. In de loop van de jaren 1970 werd er snel geprofessionaliseerd.

DSI / NLMARSOF 

In 2005 werd de eenheid hernoemd tot Unit Interventie Mariniers (UIM), in 2013 werd de eenheid met de oprichting van NLMARSOF (Maritime special operations forces) wederom hernoemd, ditmaal tot M-Squadron. De benaming UIM is echter nog steeds in gebruik binnen de DSI en omvat M-Squadron en haar ondersteunende elementen.

INZET

Sinds de oprichting zijn de BBE’s een aantal keren ingezet, zoals de treinkaping bij De Punt en de gijzeling in een lagere school in Bovensmilde in 1977. Op 27 september 2001 werden de BBE’s ingezet bij de afzetting van de Benelux- en Botlektunnel in Rotterdam en de Coen- en Zeeburgertunnel in Amsterdam vlak na de aanslagen in de Verenigde Staten.