Aanmalige donatie

Eenmalige donaties, groot of klein, zijn bijzonder welkom. Donaties kunnen worden overgemaakt naar:

  • Stichting Koninklijke Defensiemusea
  • Bankrekening: NL21RABO0184581753
  • Onder vermelding van ‘donatie Mariniersmuseum’

ANBI-status

De Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD) is m.i.v. 25 juni 2014 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De vier musea die deel uitmaken van de SKD vallen onder dezelfde erkenning.

  • Mariniersmuseum te Rotterdam
  • Nationaal Militair Museum te Soesterberg
  • Marinemuseum te Den Helder
  • Marechausseemuseum te Buren

Erven, schenken en giften

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij ervenschenkengiften en de energiebelasting. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.  Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s gestimuleerd.