Bijzondere voorwerpen

In het bijzonder van voorwerpen en gegevens die van historische waarde zijn of vermoedelijk zullen worden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords en het in stand houden van een museum van het Korps Mariniers.

In samenwerking met het Mariniersmuseum wordt zowel een meerjarenbeleid als jaarplan gemaakt. Sinds de externe verzelfstandiging van de Defensiemusea (per 1.4.2014) wordt met een jaarplan gewerkt.

Scheepsmodel_JohandeWit_Mariniersmuseum
Schenking_StichtingVrienden_Mariniersmuseum
shvkm_logo_groot_mariniersmuseum