SHVKM

De Stichting Historische Verzameling Korps Mariniers (SHVKM) heeft als doel het verkrijgen, verzamelen en ordenen en onderhouden van voorwerpen, alsook het verzamelen en ordenen van gegevens, die betrekking hebben op het Korps Mariniers.

Schenking van een scheepsmodel Zr. Ms. Johan Wit

Bijzondere voorwerpen

In het bijzonder van voorwerpen en gegevens die van historische waarde zijn of vermoedelijk zullen worden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords en het in stand houden van een museum van het Korps Mariniers.

In samenwerking met het Mariniersmuseum wordt zowel een meerjarenbeleid als jaarplan gemaakt. Sinds de externe verzelfstandiging van de Defensiemusea (per 1.4.2014) wordt met een jaarplan gewerkt.