Dolle Vrijdag

In Mei 1945 capituleerde Duitsland, in Augustus Japan. Al snel daarna schreef Washington voor, dat de Nederlanders Amerika dienden te verlaten.
Alle lopende opleidingen werden beëindigd en op de beruchte „Dolle Vrijdag”, 14 September 1945. Het einde van de oorlog was de start van de Mariniersbrigade.

Opleiding in Verenigde Staten

De Mariniersbrigade

Op 13 September 1945 werd in Camp Lejeune, het grote opleidingscentrum van het Korps Mariniers in de staat North Carolina, de Nederlandse Mariniersbrigade opgericht.
Enige weken later scheepte deze brigade zich in, met bestemming Indonesië. Om verschillende redenen werd de Mariniersbrigade op 7 Juni 1949 worden opgeheven. 

NIMH

Camp Lejeune

De Nederlandse Korps Mariniers waren de 1943 eerste buitenlandse militaire organisatie die getraind werden op Amerikaanse bodem. Ze werden ondergebracht in Hadnot Point. Daar er echter regelmatig vechtpartijen ontstonden tussen de Amerikaanse en Nederlandse mariniers werden ze later allemaal overgeplaatst, binnen hetzelfde gebied naar Montford Point, waar de  zwarte Amerikaanse mariniers waren ondergebracht. De verstandhouding tussen deze  twee groepen was veel beter. Hier trainden ze zij aan zij met de Amerikaanse mariniers. Onder toeziend oog van Lt. Kol. L. Langeveld werd hier het kader gevormd uit voormalig marinepersoneel, het K.N.I.L., leden van de land-en  luchtmacht en oorlogsvrijwilligers.  Zij droegen Amerikaanse uniformen( net als  de “Devil dogs”), maar hadden hun eigen Nederlandse insignes.

Hun training verschilde in niets van hun Amerikaanse collega’s. Ze moesten zich ook aan dezelfde regels houden. In Camp Lejeune konden ze tevens gebruik  maken van dezelfde recreatiemogelijkheden, zoals theaters en sportaccommodaties.

NIMH

Naar de USA

Duizenden oorlogsvrijwilligers en een handjevol beroepsmariniers werden naar Amerika gebracht, om daar een eerste opleiding op allerlei militair gebied te ontvangen van hun geallieerde collega’s, het United States Marine Corps. Zij waren bestemd om eens een brigade te vormen met Amerikaanse bewapening, uitrusting en organisatie en dan wellicht nog tijdig te worden ingezet tegen de Japanse overweldiger, om zo een aandeeltje te hebben in de bevrijding van een groot gedeelte van het Koninkrijk. Dit mocht niet meer zo zijn.

 

Dolle vrijdag

In Mei 1945 capituleerde Duitsland, in augustus Japan. Al snel daarna schreef Washington voor, dat de Nederlanders Amerika dienden te verlaten.

Alle lopende opleidingen werden beëindigd en op de beruchte „Dolle Vrijdag”, 14 September 1945, stroomden te Camp Davis geheel of gedeeltelijk geoefende infanteristen, mortieristen, mitraillisten, ziekenverplegers, monteurs, tankbemanningen en wat al niet meer samen.

Kolonel der mariniers, M. R. de Bruyne

Kolonel der mariniers, M. R. de Bruyne

De Mariniersbrigade

Uit een goede 5.000 man werd de Mariniersbrigade geformeerd, welke oorspronkelijk bestond uit 3 infanteriebataljons (het 3e slechts op halve sterkte), een motortransportbataljon, een medische compagnie, een constructiecompagnie, een tankcompagnie, een zwarewapens-compagnie, een verkenningsafdeling, een verplegings- en bewapeningscompagnie; een amphibie-tractor compagnie en een brigadestaf-compagnie, sommige van deze eenheden in de aanvang nog verre van compleet.

 

Vertrek uit Amerika richting de oost

De eerste brigadecommandant werd de toenmalige kolonel der mariniers, M. R. de Bruyne.
Met spoed werd de laatste hand aan de opleidingen gelegd, bij dag en nacht werden de eenheden in verband en de individuele man geoefend; het grootste deel van het materiaal zou rechtstreeks aan boord van de schepen worden afgeleverd, want het werd steeds duidelijker, dat deze brigade bestemd was om naar Java te gaan, met voorlopig nog verzegelde orders.

Het wachten was nog slechts op de transportschepen. De brigade zou ten slotte in twee echelons, ieder op een troepentransportschip, benevens 5 vrachtschepen voor al het materieel, worden overgebracht. En zo vertrokken dan de mariniers uit het gastvrije Amerika daarmee sloten ze hun opleiding af.