Meidagen - 11 mei

Wat gebeurde er in aanloop van het bombardement? En hoe zag de stad eruit toen de rook weer optrok?

Het Witte Huis en omgeving

Oude Haven

De buurt rondom het huidige Mariniersmuseum was in de meidagen van 1940 het centrum van een heftig strijdtoneel. Gedurende 5 dagen wordt in Rotterdam hevig verzet geboden. Mariniers van de Oostpleinkazerne nemen samen met geniesoldaten van de landmacht onder andere het Witte Huis in. Vanaf de hoogste etages kunnen zij de strategisch gelegen Maasbruggen met mitrailleurs beschieten.

Nederlandse en Duitse troepen

Inmiddels hebben zich Nederlandse troepen verspreid langs de gehele noordoever van de rivier opgesteld. De Duitse luchtlandingstroepen hebben Rotterdam-Zuid en het Noordereiland in handen. Er bevindt zich nog maar een kleine groep Duitsers in het bruggenhoofd op de noordoever bij de Nationale Levensverzekering-Bank en bij de brugoprit. De Maasbruggen liggen in het schootsveld van Duitse en Nederlandse mitrailleurs, en zijn hierdoor niet meer te passeren.

Bron: bacqpack youtube

Brandpunt Rotterdam

Mariniers en landmachtmilitairen patrouilleren door de stad, reagerend op geruchten over Duitse acties. Ondanks dat nieuwe Nederlandse troepen arriveren weten beide zijden geen beslissing te forceren, de patstelling blijft gehandhaafd.

In het museum is er een interactieve maquette Brandpunt Rotterdam waar de strijd om de Maasbruggen van dag tot dag te volgen is.