Krabbé

De kunstenaar Hendrik Maarten Krabbé (jawel, de grootvader van Jeroen), die leefde van 1868 tot 1931, heeft meerdere malen mariniers afgebeeld in de periode rond 1900. Daarbij koos hij niet voor spectaculaire scènes maar juist voor beelden uit het dagelijkse leven van de marinier. En dat was voor de gewone burger niet altijd zichtbaar.

Drie jonge tamboers

Het Mariniersmuseum heeft al een aantal werken van Krabbé in de collectie. Een marinier die kleding past bij de fourier, een kleermaker die broeken stempelt, de begrafenis van een jonge schepeling en een portret van een sergeant-tamboer. Daar is nu deze mooie aquarel uit 1894 van oefenende tamboers en pijpers bijgekomen. Op de voorgrond geeft een sergeant instructie aan twee pijpers, op de achtergrond staat nog een sergeant die drie jonge tamboers lesgeeft.

Allen zijn gekleed in een pijjekker met op het hoofd een zogenaamd conducteurspetje. Het werk heeft jaren bij een particulier aan de muur gehangen. De Stichting Vrienden van het Mariniersmuseum heeft dit werk voor het museum aangekocht. Een mooie aanwinst voor de collectie, die we graag aan het publiek laten zien!