Lees voor

Stichting Historische Verzamelingen Korps Mariniers

De SHVKM heeft als doel het verkrijgen, verzamelen en ordenen en onderhouden van voorwerpen, zomede het  verzamelen en ordenen van gegevens, betrekking hebbende op het Korps Mariniers in het bijzonder van voorwerpen en gegevens die van historische waarde zijn of vermoedelijk zullen worden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords en het in stand houden van een museum van het Korps Mariniers. 

In samenwerking met het Mariniersmuseum wordt  zowel een meerjarenbeleid als jaarplan gemaakt.Sinds de externe verzelfstandiging van de Defensiemusea (per 1.4.2014) wordt met een jaarplan gewerkt.   

Deel deze pagina

Gesloten Helaas zijn wij tot nader order gesloten. Dit ivm de door de overheid getroffen maatregelen tegen het coronavirus.