Nationaal Militair Museum

De organisatie

Het Mariniersmuseum maakt deel uit van de Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD). De SKD bestaat naast het Mariniersmuseum uit het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, het Marinemuseum in Den Helder en het Marechausseemuseum in Buren.

Het Mariniersmuseum

Frédérique van Steekelenburg voert als vestigingsdirecteur de dagelijkse leiding over het Mariniersmuseum. De vaste staf bestaat uit 7 personen die door een enthousiast team van vrijwilligers worden ondersteund.

SKD

De Stichting Defensiemusea is opgericht op 1 juli 2014 en vormt de overkoepelende organisatie van de vier Defensiemusea. Per 1 januari 2015 is het predicaat ‘Koninklijke’ toegekend door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. De stichting heet sindsdien Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD).

De SKD heeft een bedrijfsbureau waarin zaken als personeel & organisatie, marketing en financiële administratie voor alle vier de musea zijn belegd.

De SKD wordt bestuurd door algemeen directeur John Sijmonsbergen.