Lees voor

Militairen en muziek, ze horen bij elkaar en dat gaat terug tot de oudheid. In eerste instantie voor het geven van signalen, met trompetten en trommels, van de bevelhebbers naar de troepen die ze commandeerden. Daarnaast bleek muziek ook heel geschikt voor het hoog houden van het moreel van die troepen. Door het zingen van marsliederen, het roffelen van trommels werden de manschappen aangespoord  en de vijand (op het slagveld) geïntimideerd. Vanaf 1799 kregen scheepscommandanten toestemming om muzikanten te laten meevaren voor vermaak van de bemanning tijdens lange zeereizen.  In de loop van vele eeuwen ontwikkelden deze functies met eenvoudige instrumenten, zich tot formaties met hele orkesten.  

In Nederland ontstonden vanaf het midden van de 19e eeuw hele vaste orkesten, verbonden aan regimenten en korpsen, de legeronderdelen van land- en zeestrijdkrachten. Ieder regiment en korps is trots op de eigen tradities en slagvaardigheid en de militaire fanfare- en harmonieorkesten leverden hieraan een flinke bijdrage. Zeker in vredestijd, als de muzikanten werden ingezet bij festiviteiten, in kazernes en op schepen, maar vooral ook daarbuiten, in de eigen legerplaatsen en garnizoenssteden. De burgerbevolking was hier heel blij mee en voelde zich juist door de militaire muziek en de muzikanten verbonden met hun plaatselijke legeronderdeel.

Bij het Korps Mariniers was het al niet anders: vanaf de oprichting in 1665 waren er al speciale tamboereenheden verbonden aan de mariniersbataljons. Vanaf 1699 werden hier de blazers of pijpers aan toegevoegd. In 1864 werd de Stafmuziek van de Koninklijke Marine opgericht in Rotterdam. Vanuit de Oostpleinkazerne trakteerden de militaire muzikanten de Rotterdamse bevolking regelmatig op optredens, her en der in de stad en tijdens de begeleiding van de mariniers bij hun marsen. 

In de meidagen van 1940, met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, kwam er een einde aan de Stafmuziek van de Koninklijke Marine, om in 1945 als Marinierskapel der Koninklijke Marine te worden heropgericht. Tijdens de Koude Oorlog verdwenen militairen, en dus ook militaire muzikanten, steeds meer uit het gewone straatbeeld. Concerten in vredestijd, voor de burgerbevolking, werden eerder een zeldzame uitzondering dan een regel. In het jubileumjaar voor het Korps Mariniers, het 350-jarig bestaan, zijn de mariniers weer overal zichtbaar in Rotterdam. De Marinierskapel der Koninklijke Marine viert dit jaar alweer haar 70ste verjaardag. 

Deel deze pagina