Lees voor

De Tocht naar Chatham is een stoutmoedige Nederlandse aanval op de Engelse oorlogsvloot in juni 1667. Met deze aanval willen ze de oorlog met Engeland snel beëindigen. Het is ook een wraakactie: in augustus 1666 hadden de Engelsen 150 Nederlandse koopvaarders en het dorp West Terschelling aangevallen en in brand gestoken.

Na eerst de monding van de Thames in te varen en beschietingen uit te voeren, wordt de Medway opgevaren. Een dergelijke gewaagde aanval hadden de Engelsen niet verwacht. De verdediging is zwak en er breekt paniek uit onder de Engelse bevolking. Met veel stuurmanskunst weten Nederlandse oorlogsschepen ver de Medway op te varen, rekening houdend met de getijdenstromen. Hoger op de rivier liggen bij Chatham de belangrijkste Engelse oorlogsschepen voor anker, waarvan vele door brand worden vernietigd. Het vlaggenschip de ‘Royal Charles’, de trots van de Engelse vloot, wordt als buit meegevoerd naar de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Luitenant-admiraal Willem Joseph baron van Ghent is aangewezen om de meerdaagse actie op de Medway te leiden. Als eerste bevelhebber van de mariniers kan hij als geen ander de deels amfibische operatie leiden. Mariniers voeren landingen uit om forten, magazijnen en geschutsopstellingen aan te vallen. 

Dit jaar wordt er herdacht dat de slag 350 jaar geleden plaats heeft gevonden. Diverse instellingen besteden hier aandacht aan. Zo ook het Mariniersmuseum. In de entree van het museum is een diorama geplaatst dat de verovering van het fort bij Sheerness (10 juni 1667). Tevens is er een scheepsmodel van het linieschip de  ‘Friesland’, ook wel Frisia’ of ‘Groot-Frisia’ in de entree opgesteld, vervaardigd door J.W. Molenkamp. 

Wie meer wil weten over dit onderwerp bevelen we onderstaande links aan:

Zeeslag: Een tijdelijke tentoonstelling in het Marinemuseum in Den Helder vanaf 17 juni.  Link - Ga hier naar de site van het Marinemuseum

Battle of Medway: De pagina van de Medway Council de organisator van de herdenking in het Verenigd Koninkrijk Link - Ga hier naar de site

Stichting Michiel de Ruyter: Het bevorderen van de nagedachtenis van Michiel de Ruyter, Link - Ga hier naar de site

Deel deze pagina