Dubbelklik om te bewerken
Werkbalk toggelen
  - + x
Start  

Stichting Vrienden van het Mariniersmuseum

RSIN nummer: 8160.58.313

Bankrekening: NL77INGB0001486323

Contactgegevens: Adres: Wijnhaven 7-13, 3011 WH Rotterdam.

Telefoon: 010-4129600

E-mail: vriendenmariniersmuseum@gmail.com

Website: www.mariniersmuseum.nl/meer-museum/vriend-worden/anbi-status-vrienden-van-het-mariniersmuseum

Bestuurssamenstelling per 01-01-2015:

Voorzitter: F.W. Hoogeland

Penningmeester: J.R. Bliek

Secretaris: Ernst Advocaat

Lid: H.B. Haverkorn van Rijsewijk (namens Stichting Rotterdam en de Mariniers)

Lid: R. de Jong (namens Commandant Korps Mariniers)

Lid: P.D. Bosschart ( namens Vereniging Contact Oud Mariniers)

Lid: D.J.M. Bax (namens Vereniging der Mariniers W.J.Baron van Ghent)

Doelstelling: De Stichting stelt zich ten doel het verlenen van financiële steun ter inrichting en instandhouding van het Mariniersmuseum en al hetgeen daarmee samenhangt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan: De Stichting streeft erna om jaarlijks een financiële donatie te doen aan het Mariniersmuseum om een specifieke expositie mogelijk te maken.

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting Vrienden van het Mariniersmuseum. Er zijn geen personeelsleden in loondienst.

Activiteiten: De Stichting houdt haar donateurs middels nieuwsbrieven op de hoogte van de (wisselende) exposities in het Mariniersmuseum. Zij organiseert een jaarlijkse Vriendendag op 14 mei, waarop tevens een kranslegging plaatsvindt ter herdenking aan het bombardement op Rotterdam in 1940.

Financiële verantwoording:

Vrienden doneren jaarlijks € 15,- (COM leden € 10,-).

Donatie voor bedrijven/instellingen: € 90,-

Donateur voor het leven:€ 230,-

Baten en Lasten 2015

Zie hier de verkorte balans in.

Lees hier het jaarverslag van 2015.

Deel deze pagina